Specjalizacje

Kancelarie Adwokackie adwokata Jerzego Pagieły, adwokat Patrycji Pagieła-Piątek oraz adwokata Przemysława Pagieły specjalizują się w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego, cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego.

W szczególności adwokaci prowadzą sprawy z zakresu:

prawa rodzinnego i opiekuńczego:

 • rozwód,
 • separacje,
 • alimenty,
 • uznanie dziecka,
 • zaprzeczenie ojcostwa,
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, m.in. pozbawienie wykonywania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem,
 • sprawy z elementem transgranicznym, m.in. sprawy o uprowadzenie dziecka na podstawie Konwencji Haskiej, egzekucja alimentów za granicą,
 • ustanowienia rozdzielności majątkowej,

prawa cywilnego:

 • rzeczowego (wszelkie kwestie prawne dotyczące prawa własności i posiadania), czyli zniesienie współwłasności, uwłaszczenie nieruchomości, zasiedzenie nieruchomości, ochrona własności oraz ochrona posiadania, ochrona służebności,
 • spadkowego (sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku, zapis),
 • zobowiązań (sporządzanie i opiniowanie umów, kwestie dochodzenia roszczeń związanych z umowami),
 • dochodzenia odszkodowań z tytułu czynów niedozwolonych (w tym wypadków drogowych),

prawa karnego:

 • przestępczość zorganizowana,  narkotykowa, dotycząca błędów lekarskich, prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, znęcanie, przestępstwa z oskarżenia prywatnego, przestępstwa przeciwko mieniu,
 • prawa karnego wykonawczego (sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwy w wykonaniu kary, warunkowe  przedterminowe zwolnienie z odbywania kary, o wykonanie kary w systemie dozoru elektrycznego),
 • prawa karnego gospodarczego i prawa karnego skarbowego.

Kancelarie Adwokackie ściśle ze sobą współpracują oferując klientom kompleksową obsługę prawną oraz indywidualne podejście do klienta.