Specjalizacje

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Odbyła  aplikację adwokacką  i wpis na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Bielsku-Białej uzyskała w 2008 r.
Od 2008 r. prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką w Cieszynie.

Od 2010 r. prowadzi również działalność w filii znajdującej się w Skoczowie.

Zajmuje się sprawami z zakresu:
- pr. rodzinnego i opiekuńczego(prowadzę min. sprawy: o rozwód, separację, alimenty, uznanie dziecka, zaprzeczenie ojcostwa, dot władzy rodzicielskiej( w tym pozbawienie wykonywania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem. Zajmuję się także sprawami z elementem tansgranicznym ( sprawy o uprowadzenie dziecka na podstawie Konwencji Haskiej, egzekucja alimentów za granicą).
- prawa cywilnego: rzeczowego( wszelkie kwestie prawne dot. pr własności i posiadania, spadkowego( sprawy o stwierdzenie nabycia spadku. zachowek, dział spadku)
- dochodzenia odszkodowań z tytułu czynów niedozwolonych( w tym wypadków drogowych) -prawa karnego(w tym przestępczość zorganizowana, narkotykowa, dot. błędów lekarskich), - prawa karnego wykonawczego( sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwy w wyk. kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary, o wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego).
- prawa karnego gospodarczego i prawa karnego skarbowego.