Specjalizacje

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 1977 r. W latach 1977 - 1979 odbył aplikację sądową zakończona zdaniem egzaminu sędziowskiego. W latach 1980 – 1983 odbył aplikację adwokacką. Wpis na listę adwokatów uzyskał w roku 1983 i w tym samym roku rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata w Zespole Adwokackim w Cieszynie. Od 1991 roku prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką w Cieszynie.

Od 1997 r. jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej, a od dwóch kadencji pełni funkcję Kierownika Referatu Skarg i Wniosków Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej.